Provoz ambulance obnoven. Při příznacích infekce COVID-19 vyšetření zrušte.

Jsme centrem k provádění screeningových koloskopií!

Personál

Doc. MUDr. Ivan Gregar, Csc.

atestace v oborech vnitřní lékařství, funkční licence k endoskopickým výkonům, funkční licence k břišnímu ultrazvuku

MUDr. Jan Gregar, PhD.

atestace v oborech vnitřní lékařství a gastroenterologie, funkční licence k endoskopickým výkonům, licence k provádění břišního ultrazvuku, vedoucí lékař klinických studií, lékař II. interní kliniky FN Olomouc, odborný asistent LF UP Olomouc a konzultant FZV UP Olomouc

Doc. MUDr. Antonín Kolek, CSc.

atestace v oborech gastroenterologie a pediatrie, funkční licence k endoskopickým výkonům, funkční licence k břišnímu ultrazvuku

Zdeňka Krejčí

všeobecná zdravotní sestra, endoskopická sestra

Michaela Pluskalová

všeobecná zdravotní sestra, vedoucí sestra ambulance, vedoucí sestra a koordinátorka klinických studií